top of page

Ons veerkracht framework

Leeftijden 15-19 jaar
Navigeren door de late pubertijd

Dit framework heeft betrekking op veerkracht tijdens de late adolescentie (15-19 jaar). Binnen dit framework kun je de voortgang observeren die verschillende aspecten van veerkracht omvat, de ontwikkeling ervan, de bijbehorende uitdagingen en mogelijke afleidingen.

Leeftijden 20-24 jaar
Overgang naar de vroege volwassenheid

Dit framework heeft betrekking op veerkracht tijdens de overgangsperiode naar de vroege volwassenheid (20-24 jaar). Binnen dit framework kun je de voortgang observeren die verschillende aspecten van veerkracht omvat, de ontwikkeling ervan, de daarmee samenhangende uitdagingen en mogelijke afleidingen.

bottom of page